Primeholidays.bg – Екскурзии, Почивки и Самолетни БилетиPrimeholidays.bg – Екскурзии, Почивки и Самолетни Билети
Forgot password?

ЕС Проекти

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 процедура BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19″, АДБФП № BG16RFOP002-2.073-15367-C01
ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 процедура BG16RFOP002-2.092 „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″, АДБФП № BG16RFOP002-2.092-0088-C01